Trainingen

De trainingen en andere ontwikkelingsgerichte activiteiten van Lynae Consulting hebben als gemeenschappelijk doel een verdieping en verbreding aan te brengen in kennis en vaardigheden ten aanzien van fraude en non-compliance.

Alle programma’s worden modulair opgebouwd, zodat de inhoud altijd aansluit op de behoefte van de doelgroep. Iedere module bevat zowel theoretische als praktische elementen, waarbij de nadruk ligt op leren van concrete praktijksituaties, interactie, discussie en ervaringen.

Introductie leergang omgaan met fraude en non-compliance voor accountants

Ben je als accountant werkzaam in het openbaar beroep? Dan is het niet de vraag óf je een keer geconfronteerd wordt met fraude bij een client, maar wanneer. Als accountant wordt je geacht fraudes tijdig te ontdekken, stevig aan te pakken en er transparant over te communiceren. Het begrip fraude wordt daarbij ruim geïnterpreteerd: ook overtreding van wet- en regelgeving wordt er onder geschaard. Wil je beter in staat zijn adequaat te reageren als zich bij jouw client een signaal aandient dat er iets mis is? Wil je meer grip krijgen op situaties van fraude en overtreding van wet- en regelgeving bij je client? Wil je met meer vertrouwen lastige gesprekken aan gaan? Wil jij degene zijn in jouw organisatie die als materie deskundige wordt gezien en die anderen kan helpen in dit soort situaties? Dan is deze leergang iets voor jou.

Doelstelling

Deze leergang heeft als doel een verdieping en verbreding aan te brengen in kennis en vaardigheden ten aanzien van fraude en non-compliance. We gaan er vanuit dat je de relevante standaarden wel kent. Het gaat er vooral om hoe je handelt in de praktijk, hoe je omgaat met spanningen en dilemma’s, hoe je valkuilen weet te vermijden, en hoe je, rekening houdende met alle belangen, tot goede oplossingen weet te komen, waarbij je tegelijkertijd voldoet aan alle vereisten.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor accountants die zich op een praktische en toegankelijke manier willen verdiepen in fraude en non-compliance, zodat zij in hun eigen opdrachten beter beslagen ten ijs komen en in hun teams en voor anderen in hun organisatie kunnen fungeren als materiedeskundige en sparring partner. De leergang is tevens bedoeld voor medewerkers van de afdeling vaktechniek of compliance van accountantsorganisaties, zodat zij teams effectiever kunnen ondersteunen.

Programma

Het programma is modulair opgebouwd en wordt aangeboden in 5 dagen van elk twee modules. Iedere module bevat zowel theoretische als praktische elementen, waarbij de nadruk ligt op leren van concrete praktijksituaties, interactie, discussie en ervaringen. Aan het eind van elke dag staan we stil bij hoe het geleerde van die dag in de praktijk kan worden toegepast.

Trainers

De leergang wordt verzorgd door Hessel van Bruggen, partner bij Holland Integrity Group, en Yvonne Vlasman, eigenaar van Lynae Consulting. Beide trainers hebben een ruime ervaring als controlerend accountant, forensisch accountant, audit specialist en trainer. Zij kunnen putten uit een zeer grote hoeveelheid aan cases uit hun eigen praktijk.

Voor specifieke onderwerpen zullen externe sprekers uitgenodigd worden.

Planning

De leergang start in het voorjaar van 2020 (mei-juni) en gaat na de zomer door (september – half oktober). Op deze manier sluiten we optimaal aan bij de cyclus van werkzaamheden in de praktijk. Er is een keer per twee weken een dag training.