Oorzaak Analyses

Bij een incident of probleem ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening wordt er vaak veel aan gedaan om de relevante feiten in beeld te krijgen.

Op basis van dat inzicht kunnen conclusies worden getrokken en besluiten worden genomen. Probleem opgelost en de betrokkenen en de organisatie kunnen weer door. De vraag is echter of het oplossen van het incident ook daadwerkelijk het structurele probleem aanpakt. Vaak blijkt na enige tijd dat de onderliggende problemen er nog steeds zijn, waardoor de tekortkomingen zich nog steeds voordoen, of waardoor er nieuwe incidenten ontstaan. Een goede oorzaakanalyse is onontbeerlijk om zicht te krijgen op de echte onderliggende problemen, en om daar vervolgens passende maatregelen op te kunnen nemen. Een goede oorzaakanalyse richt zich zowel op processen en systemen als op gedrag en cultuur. En kijkt naar verschillende niveaus: organisatie, team of afdeling, individu.

Lynae Consulting hanteert een praktische methodologie, die al deze elementen op integrale wijze omvat. Het resultaat is een helder en bruikbaar rapport.