Module 6: Omgaan met meldplichten


Er zijn nogal wat verschillende meldplichten. Wat moet je wanneer melden en bij wie? Maar vooral: welke afwegingen hanteer je om in een bepaalde situatie wel of niet te melden en hoe ga je om met de verschillende belangen van betrokkenen.