Litigation Support

Hoe goed je als accountant je werk ook probeert te doen, je kunt altijd te maken krijgen met een situatie waarin de kwaliteit van dat werk ter discussie wordt gesteld.

De drempel voor belanghebbenden om een tuchtzaak aan te spannen bij de Accountantskamer is laag. En met een eventueel negatief oordeel van de tuchtrechter ligt de weg open voor een civiele claim. Voor accountantsorganisaties bestaat ook het risico van conflicten met de toezichthouder. Er zijn hele goede en gespecialiseerde advocaten die accountants ondersteunen bij deze procedures.

Advocaat en accountant kunnen echter gebaat zijn bij iemand die de brug slaat tussen de ‘wereld van de accountant’ en het juridische perspectief. Ook omdat het voor de accountants en hun teams door persoonlijke en emotionele betrokkenheid soms lastig is om objectief te blijven kijken naar eventuele kwetsbaarheden in hun werk en naar mogelijke verdedigingslijnen. Litigation support door Lynae Consulting biedt dan uitkomst door jarenlange audit en forensische ervaring te koppelen aan ervaring met vele verschillende juridische procedures en samenwerking met verschillende advocaten.