Incident Management

Het is misschien wel de grootste nachtmerrie van bestuurders en commissarissen: geconfronteerd worden met een vermoeden van een fraude, een grove integriteitschending, of een forse overtreding van wet- en regelgeving.

Zij die daar ervaring mee hebben weten dat je dan in een lange periode van onzekerheid terecht komt, waarin veel van jou en de organisatie wordt gevraagd, en waarin continu belangrijke besluiten moeten worden genomen. De druk zal enorm hoog zijn, zowel de belasting in tijd en aandacht, als de emotionele en mentale belasting. Het risico bestaat ook dat het incident alle aandacht weg zuigt, waardoor andere, eveneens belangrijke zaken, stil komen te liggen, of zonder adequate sturing doorgaan. In een dergelijke situatie komen er ook veel externe spelers bij: een of meerdere externe advocaten, een forensisch accountant of andere onderzoeker, de controlerend accountant, mogelijk een externe toezichthouder etc.

Het voeren van regie over een veelheid van spelers, die elk hun eigen aandachtsgebieden, prioriteiten, wensen en belangen hebben is een zware taak. Niet iedere bestuurder of commissaris heeft daarvoor de capaciteiten. Bovendien kan het wenselijk zijn om meer objectiviteit toe te voegen, iemand die ‘boven de partijen’ staat, die vanuit meerdere perspectieven kan kijken, die de kikkers in de emmer houdt en het einddoel voor ogen houdt, evenals de menselijke maat. Incident Management door Lynae Consulting kan dit alles bieden vanuit een ruime ervaring met dergelijke cases.