Module 3: Fraude risico management


Het is de verantwoordelijkheid van de onderneming om frauderisico’s te beheersen. Veel organisaties hebben echter geen eigen frauderisico analyse. Wat mag je verwachten van je client op het gebied van frauderisico management? Hoe beoordeel je het beleid van je client? En hoe voer je een goede frauderisico analyse uit?