Forensic Audit Support

Accountants hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen en detecteren van fraude.

De maatschappij verwacht veel van accountants. Bij incidenten wordt steeds de vraag gesteld waar de accountant was, en of de accountant wel genoeg gedaan heeft. In december 2018 heeft de NBA het Fraudeprotocol uitgebracht, waarin beschreven staat wat het maatschappelijk verkeer van de accountant mag verwachten op basis van de huidige wet- en regelgeving. Dat garandeert niet automatisch dat alle accountants die verwachtingen steeds kunnen waarmaken. Dilemma’s en complexe praktijksituaties zorgen voor flinke uitdagingen voor individuele accountants en accountantsorganisaties.

Het inkopen of opbouwen van forensische expertise in eigen huis kan een uitdaging  zijn. Daarom biedt  Lynae Consulting Forensic Audit Support, dat kan bestaan uit de volgende elementen:

  • Opstellen of reviewen van kwaliteitsstelsel en beleid
  • Verzorgen van trainingen en ondersteunen bij de ontwikkeling van medewerkers
  • Ondersteuning bij de uitvoering van de opdracht
  • Ondersteuning bij het opvolgen van signalen of aanwijzingen, door middel van consultatie en het toevoegen van forensische expertise aan het team
  • Ondersteuning bij het omgaan met meldplichten en de communicatie met de cliënt en externe partijen