Corruptie checklist Egmont Group

De Egmont Group heeft onlangs een rapport uitgebracht met daarin een overzicht van indicatoren voor corruptie. De focus ligt vooral op ambtelijke omkoping. Het overzicht kan ondersteuning bieden aan ondernemingen en accountants om corruptierisico’s in kaart te brengen en signalen te identificeren. De volledige titel van het rapport is ‘FIU tools and practices for investigating laundering of the proceeds of corruption’ en kan via deze link gedownload worden: https://www.fiu-nederland.nl/nl/rapport-egmont-group-witwassen-van-de-opbrengsten-van-corruptie