Accountants en fraude

De rol van accountants bij fraude blijft aandacht krijgen. Recentelijk twee voorbeelden. De accountant van Forum voor Democratie kon rekenen op positieve commentaren https://www.accountant.nl/artikelen/2019/8/rel-fvd-accountant-komt-als-winnaar-uit-de-bus/. Over de rol van de accountant van Privazorg zijn echter kritische vragen gesteld https://www.accountant.nl/nieuws/2019/8/kamervragen-over-rol-accountant-bij-misstanden-privazorg/. Kernvraag is en blijft of de accountant voldoende handelt in het maatschappelijk belang.